North Sea Port Customer Success Story

Beschrijving van het bedrijf

North Sea Port is een organisatie in de haven van Gent en in de haven van Terneuzen (Zeeland) die als doel heeft om het havengebied te beheren, te exploiteren en te ontwikkelen. Op lange termijn willen ze graag de positie van het haven- en industriecomplex in het gebied versterken op nationaal en internationaal niveau. In dit kader heeft North Sea Port heel veel contacten met verschillende nationale en internationale bedrijven die gevestigd zijn in en rond deze havens.

Bedrijfsgrootte

250 werknemers

€106 miljoen omzet in 2018

Locatie/Regio

België & Nederland

Geleverde oplossingen

MS Dynamics 365

Uitdaging

North Sea Port gebruikte reeds CRM 2011 waarbij voornamelijk werd gefocust op de ingave en het beheer van organisaties en contactpersonen. Ondanks de vele CRM gebruikers en de vele contactpersonen en bedrijven waar North Sea Port mee in contact kwam, werd te weinig nadruk gelegd op datakwaliteit van de ingegeven informatie. Organisaties en contactpersonen werden vaak meerdere keren aangemaakt in CRM waarbij contactgegevens meestal dubbel geregistreerd werden. Op deze manier was het niet eenvoudig om de juiste gegevens uit de applicatie te halen. Gezien het belang van deze informatie was het absoluut noodzakelijk om de datakwaliteit van de organisaties en hoedanigheden te waarborgen.

De belangrijkste uitdagingen waren:

  • Datakwaliteit van organisaties, contactpersonen en personen verzekeren
  • Gebruiksvriendelijkheid optimaliseren
  • Zoveel mogelijk gebruik maken van de standaardfunctionaliteiten van MS Dynamics 365

Oplossing

Gezien de uitdagingen met de huidige CRM-applicatie werden een aantal doelstellingen naar voren geschoven bij de implementatie van het nieuwe CRM-systeem. De belangrijkste doelstelling “Samen contacten en stakeholders beheren op een kwalitatieve manier, in een centraal systeem” spreekt boekdelen. Om de datakwaliteit te garanderen en ervoor te zorgen dat contactgegevens van organisaties en hoedanigheden altijd up-to-date zijn, werd een validatiemechanisme voorzien waarbij een centraal contactenbeheerder de ingediende contactgegevens zal evalueren. Daarnaast werd ook geopteerd om gebruik te maken van het OSLO model voor het beheer van organisaties, hoedanigheden en personen. Via dit model worden de unieke persoonsgegevens van een persoon slechts éénmalig geregistreerd in het systeem. Bovendien worden een aantal koppelingen met authentieke bronnen (KBO & CRAB) voorzien en zal geïntegreerd worden met andere applicaties binnen North Sea Port.

De belangrijkste pijlers van de nieuwe oplossing zijn:

  • Een uitgebreid validatieproces
  • Integratie met authentieke bronnen (CRAB, KBO)
  • Opzet van het OSLO model voor beheer van organisaties en contactpersonen

Resultaat

Het centraal beheer van unieke contact- en stakeholdersmanagementgegevens en het centraal beheer van de adviesaanvragen zijn de basis voor de implementatie van MS Dynamics 365 bij North Sea Port. In combinatie met een efficiënt validatiemechanisme en de koppeling met authentieke bronnen, is men in staat om de datakwaliteit steeds te verbeteren. Hierdoor kan veel tijd gespaard worden bij de registratie en het onderhouden van zowel contactpersonen als organisaties.